Skip to content

JŪRININKŲ SVEIKATOS IR PRIEŽIŪROS CENTRAS | KLAIPĖDA

Vieta Vilnius, Lietuva
Plotas 3675 m
Metai 2018
Stadija Konkursinis darbas
Autoriai A. Daujotas, J. Sakalauskaitė
Klaipėdos miesto centrinėje dalyje, tarp Bijūnų ir Birutės gatvių projektuojamas naujas VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras. Jau pati statinio paskirtis- sveikatos priežiūros centras, pasako, kad čia atėjęs žmogus nori jaustis sveikas, o paprastai, kuo žmogus būna arčiau gamtos tuo sveikesniu jis jaučiasi, tačiau projektuojant statinį , privalu įvertinti ne tik gamtą, bet ir jau esamą aplinką, taigi pagrindinė projekto idėja yra ,,Tvari jungtis tarp sveikatos, gamtos ir aplinkos“. Jungties idėja atsispindi ir urbanistiniame pastato sprendime, naujas tūris tarsi apjungia aplink esančius skirtingo užstatymo tipo kvartalus, bei suformuoja Birutės gatvės išklotinę. Pastato erdvinėje struktūroje tarp įvairių paskirčių patalpų numatomos jungtys- bendrosios laukimo erdvės su fiziniais ir vizualiniais ryšiais į kiemelius, ir gamtos fragmentus.