Skip to content

ADMINISTRACINIO PASTATO REKONSTRUKCIJA | KALVARIJŲ G.

Vieta Vilnius, Lietuva
Plotas 696 m
Metai 2018
Stadija Techninis projektas
Autoriai J. Sakalauskaitė, A. Daujotas
Esamas gyvenamasis dviejų aukštų pastatas rekonstruojamas į administracinės paskirties pastatą. Architektūrinė idėja- seno ir naujo jungtis, kuri išreiškiama dviejų baltų tūrių (esamo pastato ir naujai projektuojamos dalies) sujungimu. Jungiamoje dalyje projektuojama laiptinė, tad vizualinė jungtis tampa ir fizine (judėjimui pritaikyta) jungtimi.