Žemės Sklypo (kad. Nr. 4117/0400:530), Esančio Didžiųjų Gulbinų K., Riešės Sen., Vilniaus R. Sav., Formavimo Ir Pertvarkymo Projektas

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto objektas – apie 3,8 ha ploto teritorija, esanti Didžiųjų Gulbinų k., Vilniaus r. sav.

Pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į Z* indeksu pažymėtą žemės naudojimo funkcinę zoną.

Projektas rengiamas vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 48FPĮ-156-(14.48.123.).

UAB ,,Regroup“ ir UAB ,,Regroup projektavimas“ imasi ir atlieka visus būtinus sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo veiksmus.  Žemės ūkio paskirties žemės sklypas pertvarkomas, padalinamas į mažesnius žemės sklypus, keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis į kita. Taip pat žemės sklypo naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai keičiamas į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją.

* Z – žemės ūkio žemės vyraujančios paskirties.