Žemės Sklypo (kad. Nr. 0101/0008:1272), Esančio V. Mačernio G., Vilniuje, Formavimo Ir Pertvarkymo Projektas

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto objektas – apie 0,3 ha ploto teritorija, esanti Mačernio g., Vilniaus m.

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, planuojama teritorija patenka į mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos funkcinę zoną.

Projektas rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-3723.

UAB ,,Regroup“ ir UAB ,,Regroup projektavimas“ imasi ir atlieka visus būtinus sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo veiksmus. Pertvarkomas  žemės sklypas prijungiant laisvoje valstybinėje žemėje įsiterpusį apie 120 (vieno šimto dvidešimties) kv. m ploto valstybinės žemės sklypą, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų atskirų žemės sklypų.