Žemės Sklypų (kad. Nr. 0101/0101:593, 0101/0101:576), Esančių Didžiųjų Gulbinų Kaime Vilniaus M. Sav. Formavimo Ir Pertvarkymo Projektas

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto objektas – apie 1,4 ha ploto teritorija, esanti didžiųjų Gulbinų k., Vilniaus m. sav.

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, planuojama teritorija patenka į vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos funkcinę zoną.

Projektas rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2690.

UAB ,,Regroup“ ir UAB ,,Regroup projektavimas“ imasi ir atlieka visus būtinus sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo veiksmus. Sujungiami du besiribojantys tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypuai į vieną sklypą ir padalinami į mažesnius, pakeičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatomos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdai.