Žemės Sklypo (kadastro Nr.0101/0167:0692), Esančio Skatulės G., Vilnius, Vilniaus M. Sav., Vilniaus Apskr., Formavimo Ir Pertvarkymo Projektas

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto objektas – apie 0,2 ha ploto teritorija, esanti Skatulės g. 5, Vilniaus m.

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, planuojama teritorija patenka į mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos funkcinę zoną.

Projektas rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 30-2325.

UAB ,,Regroup“ ir UAB ,,Regroup projektavimas“ imasi ir atlieka visus būtinus sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo veiksmus. Sklypas padalijamas į atskirus žemės sklypus.