Žemės Sklypo (kad. Nr. 4110/0700:4921) Balandiškių Kaime Formavimo Ir Pertvarkymo Projektas

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto objektas – apie 0,2 ha ploto teritorija, esanti Balandiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav.

Pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į Ug* indeksu pažymėtą žemės naudojimo funkcinę zoną.

Projektas rengiamas vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-3285.

UAB ,,Regroup“ ir UAB ,,Regroup projektavimas“ imasi ir atlieka visus būtinus sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo veiksmus. Žemės ūkio paskirties žemės sklypas padalijamas į du žemės sklypus, taip pat jų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas keičiamas į kitą– vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija.

* Ug – vyraujančios kitos paskirties žemės, įtakojamos Vilniaus miesto aglomeracinio proceso.