Žemės Sklypo (kad. Nr. 4103/0300:777) Užudvarionių Kaime Formavimo Ir Pertvarkymo Projektas

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto objektas – apie 2,9 ha ploto teritorija, esanti Užudvarionių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.

Pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į U* indeksu pažymėtą žemės naudojimo funkcinę zoną.

Projektas rengiamas vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2298.

UAB ,,Regroup“ ir UAB ,,Regroup projektavimas“ imasi ir atlieka visus būtinus sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo veiksmus. Žemės ūkio paskirties žemės sklypas pertvarkomas atidalijant miško žemę ir pakeičiant atidalintos dalies paskirtį į miškų ūkio bei likusi žemės ūkio paskirties žemės padalijima į atskirus žemės sklypus ir pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas keičiamas į kitą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija.

* U –  vyraujančios kitos paskirties žemės, įtakojamos Vilniaus miesto aglomeracinio proceso.