Žemės Sklypo (kad. Nr.0101/0162:101) Vaidegių Kaime Formavimo Ir Pertvarkymo Projektas

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto objektas – apie 1,9 ha ploto teritorija, esanti Vaidegių k., Panerių sen., Vilniaus sav.

Projektas rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-706 .

UAB ,,Regroup“ ir UAB ,,Regroup projektavimas“ imasi ir atlieka visus būtinus sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo veiksmus. Žemės sklypas padalinamas į dvidešimt mažesnių sklypų, taip pat pakeičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis bei naudojimo būdas.