T – 15 Teritorijos Buvusioje Gulbinų Kaimo Teritorijoje, Detalaus Plano Rengimas Vilniuje

Projekto objektas – apie 9.8 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime, Gulbinų rajono urbanistinės plėtros koncepcijoje pažymėtos indeksu T – 15, detalusis planas.

Projektas rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 4135.

UAB ,,Regroup“ ir UAB ,,Regroup projektavimas“ imasi ir atlieka visus būtinus detalaus plano rengimo veiksmus T – 15 zonoje Gulbinuose. Šioje teritorijoje planuojamos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, daugiaaukščių pastatų ir bendrabučių statybos, taip pat planuojami rekreacinės paskirties želdynai.