Sklypo (kad. Nr. 0101/0011:130), Antakalnio Sen., Vilniuje, Detalusis Planas

Projekto objektas – apie 0,8 ha Sklypas, esantis Rato g. 71, Antakalnyje, Vilniaus m.

Projektas rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 3738.

UAB ,,Regroup“ ir UAB ,,Regroup projektavimas“ imasi ir atlieka visus būtinus detalaus plano rengimo veiksmus. Šioje teritorijoje planuojamos daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos.