Žemės Sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:673, 0101/0165:486), Esančių Gurelių K., Vilniaus M. Sav., Vilniaus Apskr., Formavimo Ir Pertvarkymo Projektas

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto objektas – apie 4,2 ha ploto teritorija, esanti Gurelių k.,  Vilniaus m. sav.

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, planuojama teritorija patenka į mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos funkcinę zoną (PV 3.4.2).

Projektas rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015 m. spalio 5 d. Nr. A30-2908 įsakymu .

UAB ,,Regroup“ ir UAB ,,Regroup projektavimas“ imasi ir atlieka visus būtinus sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo veiksmus. Sklypas padalijamas į atskirus žemės sklypus, pakeičoama suformuotų žemės sklypų paskirtis iš žemės ūkio į kitą, nustatytoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdai.