Žemės Sklypų (kad. Nr.0101/0101:731 Ir 0101/0101:734) Didžiųjų Gulbinų Kaime Formavimo Ir Pertvarkymo Projektas

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto objektas – apie 2,1 ha ploto teritorija, esanti Didžiųjų Gulbinų k., Verkių sen., Vilniaus r. sav.

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, planuojama teritorija patenka į mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos funkcinę zoną.

Projektas rengiamas vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 48FPĮ-1409-(14.48.123.).

UAB ,,Regroup“ ir UAB ,,Regroup projektavimas“ imasi ir atlieka visus būtinus sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo veiksmus. Sklypas padalijamas. Pakeičiama sklypo pagrindinė naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą. Esamą žemės sklypų naudojimo būdą iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų pakeičiama į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių bei atskirųjų želdynų teritorijas.