Žemės Sklypų Jedvygiškių K. Detalusis Planas

Projekto objektas – apie 4,4 ha teritorija esanti Jedvygiškių k., Riešės sen., Vilniaus raj.

Projektas rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. T3-69.

UAB ,,Regroup“ ir UAB ,,Regroup projektavimas“ imasi ir atlieka visus būtinus detalaus plano rengimo veiksmus.

Šioje teritorijoje planuojama komercinės paskirties pastatų statybos.