Žemės Sklypo V. Kuzmos G. 12 (0101/0005:255) Formavimo Ir Pertvarkymo Projektas

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto objektas – apie 0,2 ha ploto teritorija, esanti V. Kuzmos g., Vilniaus m.

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, planuojama teritorija patenka į mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos funkcinę zoną.

Projektas rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 30-904 .

UAB ,,Regroup“ ir UAB ,,Regroup projektavimas“ imasi ir atlieka visus būtinus sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo veiksmus. Žemės sklypas padalinamas į du atskirus žemės sklypus.