Žemės Sklypo (kad. Nr. 4103/0300:904), Esančio Bajorų K., Avižienių Sen., Vilniaus R. Sav., Formavimo Ir Pertvarkymo Projektas

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto objektas – apie 0,4 ha ploto teritorija, esanti Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.

Pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į U* indeksu pažymėtą žemės naudojimo funkcinę zoną.

Projektas rengiamas vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 48FPĮ-1409-(14.48.123.).

UAB ,,Regroup“ ir UAB ,,Regroup projektavimas“ imasi ir atlieka visus būtinus sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo veiksmus. Kitos paskirties žemės sklypas pertvarkomas, padalijant jį į du žemės sklypus.

* U –  vyraujančios kitos paskirties žemės, įtakojamos Vilniaus miesto aglomeracinio proceso.