Žemės Sklypo (kad. Nr.0101/0076:186) Žarijų G. 8 Formavimo Ir Pertvarkymo Projektas

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto objektas – apie 0,2 ha ploto teritorija, esanti Žarijų g. 8, Panerių sen., Vilniaus  sav.

Projektas rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-475.

UAB ,,Regroup“ ir UAB ,,Regroup projektavimas“ imasi ir atlieka visus būtinus sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo veiksmus. Didelis žemės sklypas dalinamas į mažesnius sklypus prijungiant  laisvos valstybinės žemės teritoriją, kuri negali būti suformuota į racionalaus dydžio sklypą.