Teritorijos  Didžiųjų Gulbinų Kaime Formavimo Ir Pertvarkymo Projektas

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto objektas – apie 10,5 ha ploto teritorija, esanti Didžiųjų Gulbinų k., Verkių sen., Vilniaus r. sav.

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, planuojama teritorija patenka į mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos funkcinę zoną.

Projektas rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 30-3098.

UAB ,,Regroup“ ir UAB ,,Regroup projektavimas“ imasi ir atlieka visus būtinus sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo veiksmus. Pakeičiama žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į kitą, sujungiami žemės sklypai į vieną, padalijami į atskirus žemės sklypus, nustatoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo būdai ir suformuojami sklypai susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijai ir atskirųjų želdynų teritotrijai.