T – 18 Teritorijos Buvusioje Gulbinų Kaimo Teritorijoje, Detalaus Plano Rengimas Vilniuje

Projekto objektas – apie 30,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime, Gulbinų rajono urbanistinės plėtros koncepcijoje pažymėtos indeksu T – 06, detalusis planas.

Projektas rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30 – 2222.

UAB ,,Regroup“ ir UAB ,,Regroup projektavimas“ imasi ir atlieka visus būtinus detalaus plano rengimo veiksmus T – 18 zonoje Gulbinuose. Šioje teritorijoje planuojamos mažaaukščių namų statybos.